Radius: Off
Radius: km
Set radius for geolocation
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑ,LAW OFFICE KAVALA,LAWYER KAVALA,LAW FIRM KAVALA,ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ,ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ,LAW OFFICE ATHENS,LAWYER ATHENS,LAW FIRM ATHENS

Η δικηγορική εταιρεία «ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες» αποτελεί συνέχεια του δικηγορικού γραφείου Εύχαρις Λαγοπούλου & συνεργάτες  που ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς δικαίου, με δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, σε όλη την Ελλάδα . Η νομική εξειδίκευση, η αδιάλειπτη ενασχόληση, η μαχητική δικαστηριακή παράσταση και η επιτυχής υπεράσπιση των εντολέων είχαν ως αποτέλεσμα την εδραίωση της εταιρείας από την πρώτη στιγμή, στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδος και την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εντολείς τους. 

Αποστολή της εταιρείας είναι η υπεράσπιση των πελατών μας σε οποιαδήποτε θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, πάντοτε κάτω από τις εντολές τους, και με γνώμονα το δικό τους συμφέρον. Βασικές αρχές μας είναι η ποιοτική υποστήριξη των εντολέων μας και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αποκλειστικά από νομικούς συμβούλους ιδιαίτερης εμπειρίας και γνώσης.

Προτεραιότητα της δικηγορικής μας εταιρείας είναι η απόλυτα ειλικρινής ενημέρωση σας για τις προοπτικές της υπόθεσής σας, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, οι οποίες θα δημιουργηθούν μεταξύ μας κατά την πορεία της υποθέσεώς σας. Η προσωπική σχέση με τον πελάτη αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας και γι’ αυτό βρισκόμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε προσωπική ή τηλεφωνική επικοινωνία..

Η ΝΟΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η Νομική μας ομάδα αποτελείται από επιτυχημένους μεταπτυχιούχους δικηγόρους (Μ.Δ.Ε.) με μεγάλη εμπειρία στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Ποινικό Δίκαιο, στο Αστικό Δίκαιο και στο Διοικητικό Δίκαιο. Ο συνδυασμός της 30ετούς νομικής εμπειρίας, της υψηλής εξειδίκευσης και των νέων τεχνολογιών εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ζητημάτων των εντολέων μας, ενώ η συνεργασία όλων των δικηγόρων μας για κάθε μία υπόθεση ξεχωριστά, εγγυάται την επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης και πιο συμφέρουσας πρακτικής. Η ενασχόληση της δεύτερης γενεάς δικηγόρων στην Δικηγορική Εταιρεία “ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες”, διασφαλίζει την συνέχιση της πορείας στο μέλλον αλλά και την διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και της άριστης φήμης του ονόματός μας.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρεία ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες”  αναλαμβάνει κάθε υπόθεση εμπορικού δικαίου. Η μεγάλη μας εμπειρία σε εταιρικά ζητήματα και σε εταιρικές συμβάσεις και το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης των μεταπτυχιούχων δικηγόρων διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και την επιτυχημένη πορεία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε συστάσεις εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράσταση σε εταιρικές δίκες, αποζημιώσεις, λύσεις/εκκαθαρίσεις εταιρειών και δικαστικές εξόδους εταίρων, κατάρτιση συμβάσεων franchising και factoring, διαχείριση και έλεγχο οικονομικών στοιχείων, διεκδίκηση αξιώσεων από δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας, διευθέτηση τραπεζικών ζητημάτων, διεκδίκηση αξιώσεων από αθέμιτο ανταγωνισμό, εκπροσώπηση σε διαπραγματεύσεις και εξώδικους συμβιβασμούς για την επίτευξη συμφερουσών συμφωνιών και κάθε ζήτημα εργατικού και διοικητικού δικαίου που πλήττει ή θίγει την επιχείρησή σας.

Επίσης η Εταιρεία μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία και ικανότητα στην εξωδικαστική είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων και στην δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με οποιαδήποτε νομική διαδικασία. Απόδειξη των ανώτερων νομικών υπηρεσιών μας είναι οι πολλές εταιρείες, που μας εμπιστεύονται και μας αναθέτουν όλη την διαχείριση των νομικών θεμάτων τους για όλη την Ελλάδα.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική Εταιρεία ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες” αναλαμβάνει κάθε είδους ποινικές υποθέσεις. Ένας ακόμη κλάδος στον οποίον έχουμε μεγάλη εμπειρία και γνώση, είναι η εκπροσώπηση των διαδίκων σε ποινικά υποθέσεις, ενώπιον οιασδήποτε Αρχής. Τόσο δικαστικά, όσο και εξώδικα, διασφαλίζουμε πρωτίστως την θέση του εντολέα μας και έπειτα μαχόμαστε για την ικανοποίηση των συμφερόντων του, με εχεμύθεια και αποφασιστικότητα.

Μαζί με εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα,  και σε οποιονδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, υποθέσεις περιουσιακών εγκλημάτων, εγκλημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου για τα ναρκωτικά, εγκλημάτων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, εγκλημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου για τα όπλα και κάθε άλλη υπόθεση που εκδικάζεται ενώπιον Ελληνικού Ποινικού Δικαστηρίου.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ένα ακόμη αντικείμενο που ασχολείται διεξοδικά και με επιτυχία η Εταιρεία μας, είναι η διεκδίκηση αστικών αξιώσεων και η επιδίκαση αποζημιώσεων για τους εντολείς μας.  Αναλαμβάνουμε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, εργατικές διαφορές, ασφαλιστικές διαφορές, εμπράγματες διαφορές, συνταξιοδοτικά θέματα, και κατάρτιση συμβάσεων και συμφωνητικών.

Επίσης η μεγάλη ενασχόλησή μας με αγωγές αποζημιώσεων, και η εμπειρία μας στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης , δίνει στους εντολείς μας την δύναμη για πληρέστερη και πιο αποτελεσματική διεκδίκηση των αξιώσεών και των δικαιωμάτων τους.

ΑΚΙΝΗΤΑ

Η Εταιρεία μας ενεργεί για λογαριασμό Ελλήνων και ξένων πελατών, σε σχέση με όλους τους τύπους ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, βιομηχανικών και ιδιωτικών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση ιδιοκτητών, την διαπραγμάτευση και την κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, την κατάρτιση εργολαβικών συμβάσεων, μισθωτηρίων κλπ και την διεκπεραίωση πωλήσεων και μισθώσεων ακινήτων, την παροχή συμβουλών για την ανάπτυξη και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, τον έλεγχο τίτλων, καθώς και την αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ακινήτων που υπόκεινται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε υποθέσεις Κτηματολογίου, υποθέσεις που άπτονται της αρμοδιότητας της Δασικής υπηρεσίας, υποθέσεις που άπτονται της αρμοδιότητας της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, και την συμβουλευτική υποστήριξη ιδιοκτητών στην έρευνα ή αλλαγή χρήσεων γης, συντελεστών δόμησης και ένταξη σε ΓΠΣ.

Περαιτέρω αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση απόδημων ελλήνων επενδυτών ή ιδιοκτητών ακινήτων στις φορολογικές και κτηματολογικές αρχές στην Ελλάδα και την ανεύρεση κατάλληλων ακινήτων για την ίδρυση ή επέκταση τουριστικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξωτερικούς συνεργάτες μας κτηματομεσιτικά γραφεία

Το μεγάλο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, και η συνεργασία με αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού, δημιουργούν δυναμική προοπτική αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας με ασφάλεια και νομιμότητα. 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η εταιρική συμβουλευτική και η νομική κάλυψη εταιρειών, ως κλάδος του εμπορικού δικαίου, αποτελεί  επί σειρά ετών, ένας βασικός πυλώνας νομικής εξειδίκευσης για την Εταιρεία μας.  Κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους μας εμπιστεύτηκαν και μας ανέθεσαν την διαχείριση όλων των νομικών ζητημάτων τους σε μεγάλες περιοχές της Ελλάδας.

Η εμπειρία σε αγορανομικές και υγειονομικές υποθέσεις, σε εργατικές υποθέσεις, σε ανείσπρακτες οφειλές, σε ποινικές υποθέσεις επιχειρήσεων, σε αστικές αξιώσεις, σε τραπεζικά και ασφαλιστικά ζητήματα καθώς και σε κάθε διοικητική διαφορά, εγγυάται την πλήρη και αξιόπιστη προστασία της επιχείρησής σας, έναντι πάσης φύσεως προβλημάτων που δημιουργούν προσκόμματα και εμποδίζουν την ανάπτυξη της. Εξάλλου η ενδεδειγμένη νομική συμβουλευτική και διαμεσολάβηση ισχυροποιεί την θέση της επιχείρησής σας και δημιουργεί όρους ανάπτυξης και ευημερίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει κατάρτιση συμβάσεων δημοσίων έργων και προμηθειών, την κατάρτιση εργοληπτικών συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης με το Δημόσιο και με Οργανισμούς του Δημοσίου και την εκπροσώπηση σε υποθέσεις Δημοσίων Έργων και Δημοσίων Προμηθειών. Επιπλέον παρέχεται δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον πολεοδομικών, δασικών, τελωνειακών και φορολογικών αρχών σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων, καθορισμών τιμής μονάδος και προσκυρώσεων, σε υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, σε φορολογικές υποθέσεις και σε τελωνειακές υποθέσεις.

Επιπρόσθετα έχουμε μεγάλη εμπειρία στην διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων, στην διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης και λειτουργίας εταιρειών που εμπίπτουν στην εφαρμογή των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, στην εκπροσώπηση εταιρειών ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών και στην παράσταση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ και Συνεργάτες” έχει διαμορφώσει ένα μηχανισμό είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων που καταλαμβάνει όλα τα στάδια της οφειλής, από την πρώτη γέννησή της, έως και την τελική της επιδίωξης, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Κύρια γνωρίσματα είναι η άμεση, νόμιμη και αποτελεσματική αναζήτηση της οφειλής , χωρίς να διαρρηγνύονται οι σχέσεις οφειλέτη-δανειστή και να σημειώνεται απώλεια πελατολογίου.

Η προστασία ληξιπρόθεσμων οφειλών που παρέχεται από την Εταιρεία περιλαμβάνει τηλεφωνική όχληση, διακανονισμό οφειλής, διαπραγμάτευση εξατομικευμένων λύσεων, αποστολή ενημερωτικών επιστολών, επιδόσεις εξωδίκων δηλώσεων, εκδόσεις διαταγών πληρωμής, δικαστικές προσημειώσεις, τακτικές αγωγές κλπ. Το κύρος, οι νομικές γνώσεις, η εμπειρία στα νομικά ζητήματα, και η δυνατότητα δικαστικής επιδίωξης ,και όχι απλής όχλησης, προσδίδουν ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των εισπρακτικών εταιρειών και εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα έναντι των οφειλετών σας.

Εξάλλου το έμπειρο προσωπικό και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες διασφαλίζουν τη διατήρηση του πελατολογίου σας και βρίσκουν την χρυσή τομή μεταξύ της εξυπηρέτησης της οφειλής και της διατήρησης της καλής σχέσης με τον οφειλέτη.

Μάθετε περισσότερα για την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων και πετύχετε ρευστότητα για την επιχείρηση σας. Συζητήστε μαζί μας για την διαμόρφωση ενός πακέτου νομικών υπηρεσιών, αναλόγως με το ποσό, την εξασφάλιση και την παλαιότητα των οφειλών σας.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ομονοίας 91, Κέντρο, Τ.Κ. 65403, Καβάλα
Τηλ. (+30) 2510 833142 , Fax (+30) 2510 227277
Κιν. (+30) 6942492043

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ηλία Ηλιού 48, Νέος Κόσμος, Τ.Κ.11743, Αθήνα
Τηλ. (+30) 211 1099900 , Fax (+30) 210 9423525
Κιν. (+30) 6942492043

Address

Address:

Ομόνοιας 91,Καβάλα

GPS:

40.938576, 24.4105398

Opening Hours

Monday

09.00 a.m. - 18.00 p.m.

Tuesday

09.00 a.m. - 18.00 p.m.

Wednesday

09.00 a.m. - 18.00 p.m.

Thursday

09.00 a.m. - 18.00 p.m.

Friday

09.00 a.m. - 18.00 p.m.

Saturday

09.00 a.m. - 15.00 p.m.

Sunday

closed

Δυνατότητα ρύθμισης απομακρυσμένου ραντεβού μέσω τηλεπικοινωνίας ή e-mail. Παράσταση σε όλη την Ελλάδα.